ویژه!

ست دو طرفه کایفو پلاستی BMK

5,100,000 تومان 5,000,000 تومان

کایفوپلاستی در موارد شکستگی ستون مهره ها انجام می شود. با افزایش سن و یا در زمینه بیماری ها و یا ضربات شدید به مهر...

کایفوپلاستی در موارد شکستگی ستون مهره ها انجام می شود. با افزایش سن و یا در زمینه بیماری ها و یا ضربات شدید به مهره ها (مثل تصادف و…) مهره ها می تواند دچار شکستگی شود یعنی مهره از حالت مکعبی خارج شده و شبیه مثلث می شود یعنی سقف و کف مهره به سمت همدیگر می آیند. در طول زمان این شکستگی موجب افزایش قوز مهره ها می گردد و با بهم زدن دینامیک منطقه موجب فشار به مفاصل فاست شده و دردهای ستون فقرات شدید ایجاد می گردد.

در عمل کایفوپلاستی با تزریق سیمنت MMA به داخل جسم مهره، مجددا قدرت مهره و شکل مهره به حالت عادی برگشته و درد و مشکلات ناشی از آن برطرف می گردد.