وزیرانرژی عراق: به توسعه صنعت برق باهمکاری ایران خوشبینیم

وزیر انرژی عراق که به همراه «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر این کشور در قالب سفری رسمی و دو روزه وارد تهران شده است خاطرنشان کرد که کمیته مشترک دو وزارتخانه مشغول عملیاتی کردن تفاهمنامه های پیشین برای توسعه برق عراق است.
وی درخصوص دیدار با وزیر نیروی ایران گفت: این دیدار در ادامه گفت و گوهای پیشین ما درخصوص توسعه برق عراق به کمک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
الخطیب همچنین درخصوص صادرات گاز و برق از ایران به عراق گفت: ما به واردات از ایران تا زمانی که میادین گازی و نیروگاه های برق در عراق به مرحله خودکفایی برسند، ادامه خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: واردات انرژی از ایران موقت بوده و در حدود دو تا سه سال به طول خواهد انجامید.
وزیر انرژی عراق در پایان گفت: چشم انداز همکاریهای ما درحوزه برق بسیار متنوع است و برای نمونه می توان به توسعه شبکه برق عراق، تجاری سازی صنعت برق و ایجاد بازار برق در عراق از طریق سنکرون کردن شبکه برق دو کشور اشاره کرد.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به دعوت رسمی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری و در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی صبح امروز شنبه وارد تهران شد.

وزیر انرژی عراق که به همراه «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر این کشور در قالب سفری رسمی و دو روزه وارد تهران شده است خاطرنشان کرد که کمیته مشترک دو وزارتخانه مشغول عملیاتی کردن تفاهمنامه های پیشین برای توسعه برق عراق است.
وی درخصوص دیدار با وزیر نیروی ایران گفت: این دیدار در ادامه گفت و گوهای پیشین ما درخصوص توسعه برق عراق به کمک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
الخطیب همچنین درخصوص صادرات گاز و برق از ایران به عراق گفت: ما به واردات از ایران تا زمانی که میادین گازی و نیروگاه های برق در عراق به مرحله خودکفایی برسند، ادامه خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: واردات انرژی از ایران موقت بوده و در حدود دو تا سه سال به طول خواهد انجامید.
وزیر انرژی عراق در پایان گفت: چشم انداز همکاریهای ما درحوزه برق بسیار متنوع است و برای نمونه می توان به توسعه شبکه برق عراق، تجاری سازی صنعت برق و ایجاد بازار برق در عراق از طریق سنکرون کردن شبکه برق دو کشور اشاره کرد.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به دعوت رسمی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری و در صدر یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی صبح امروز شنبه وارد تهران شد.