اقتصاد دیجیتال توسعه فعالیت استارتاپی کشور را هدف گرفت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای شکل‌دهی به زیست‌بوم نوآوری شرکت‌های نوپا در زمینه‌ توسعه طرح‌ها است. این درحالی است که اغلب ایده‌ها و فعالیت‌های اکوسیستم درحال حاضر بر روی فعالیت‌های خدماتی مانند فروش، حمل‌ونقل و غذا به‌صورت آنلاین متمرکز شده‌اند و با توجه به موفقیت چند شرکت در این حوزه‌ها، اغلب افراد جدیدی که تمایل دارند وارد اکوسیستم استارتاپی شوند به همین حوزه‌ها ورود کنند.

ترویج این موضوع باعث شده تا از یک‌سو نرخ شکست در این حوزه‌ها بالا رفته و از سوی دیگر منجر به سرخوردگی کارآفرینان شود و در کل کاهش اثرات اقتصادی و ایجاد اشتغال در اکوسیستم را همراه داشته باشد.

در همین راستا ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با هدف توسعه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، با سه مأموریت اصلی شامل تقویت اکوسیستم موجود با رویکرد رگولاتوری، زیرساختی و میانجیگری، متنوع‌سازی اکوسیستم با رویکرد فناوری  محور و آینده محور و متنوع‌سازی اکوسیستم با رویکرد نیازمحور و مسأله‌محور، فعالیت خود را آغاز کرد.

با توجه به گستردگی موضوعات قابل تعریف ذیل مفهوم کلی اقتصاد دیجیتال و همچنین محدودیت‌های اجرایی ستاد، به منظور تحقق مأموریت‌های تعریف شده، ستاد ناگزیر از تعریف اولویت‌هایی در هریک از این مأموریت‌ها بوده است. به همین دلیل حوزه‌های دارای اولویت مربوط به هر یک از مأموریتها تعیین شدند که درادامه این گزارش به بررسی آن ها پرداخته شده است .